Biblioteka


16. NIEDZIELA ZWYKŁA16. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Rodzaju:                                                                       Rdz 18
Abraham rzekł: Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi.

Psalm:                                                                                        Ps 15
Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Paweł:                                                                                        Kol 1
Tajemnica ukryta od wieków i pokoleń teraz została objawiona. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy.

Ewangelia:                                                                                 Łk 10
Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.

Rozważanie:
Każdy powinien być trochę pustelnikiem. Może ktoś powie: „Jak ja mogę być pustelnikiem, gdy mieszkam w rodzinie?” A inny powie: „Jestem pustelnikiem, mieszkam sam – mieszkam sama – prowadzę żywot prawdziwie pustelniczy”.
A tak naprawdę, można mieszkać samemu i nie być pustelnikiem, i można żyć w rodzinie i być pustelnikiem.

Poezja:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie…
                        J. Tuwim, Chrystusie…