Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (22 VII)PONIEDZIAŁEK

Księga Wyjścia:                                                                        Wj 14
Nie bójcie się, zobaczycie zbawienie Pana.

Micheasz:                                                                                   Mi 6
Ludu mój, cóżem ci uczynił? W czym ci się uprzykrzyłem?

Ewangelia:                                                                                 Mt 12
„Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu pokoleniu, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Rozważanie:
Żyć z Bogiem na pustyni. To jest istota życia pustelniczego. Nie pozwolić, aby zawładnęli nami ludzie. Nawet najbardziej kochający, najbardziej bliscy, najbardziej dobrze życzący. Aby nie zabudował naszego horyzontu żaden przedmiot, żadna rzecz. Nawet najdroższa.

Poezja:
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
                                J. Tuwim, Chrystusie…