Biblioteka


WTOREK
WTOREK

Księga Wyjścia:                                                                            Wj 14
Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc.

Micheasz:                                                                                       Mi 7
Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie.

Ewangelia:                                                                                     Mt 12
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić.

Rozważanie:
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Chociaż to nie najlepsze słowo. Może raczej: powrotu do pierwotnej świętości. Do swojej autentyczności, do swojej głębi.

Poezja:
I taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie…
                    J. Tuwim, Chrystusie…