Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Wyjścia:                                                                            Wj 19
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą.

Jeremiasz:                                                                                     Jr 2
To mówi Pan: Zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście miejsce pełne odrazy. Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw Mnie. Prorocy głosili na korzyść Baala.

Ewangelia:                                                                                     Mt 13
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie; patrzeć będziecie, a nie zobaczycie”.

Rozważanie:
Jezus w którymś momencie powiedział, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone. Ale to nie dlatego, że Pan Bóg nie chce odpuścić jakichś grzechów człowiekowi. Tylko dlatego, że my sami nie chcemy tego odpuszczenia. My sami od swojego zła nie potrafimy się oderwać. My sami nie chcemy sięgnąć po miłość. Bo jeżeli policjanci oświadczają z niejakim przerażeniem, że ludzie, którzy zamordowali kolegę, nie okazują żadnej skruchy, tylko podśmiechują się, to mniej więcej jest to, o czym mówimy.