Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Księga Wyjścia:                                                                               Wj 20
Wtedy mówił Bóg: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu”.

Jeremiasz:                                                                                        Jr 3
„Jestem Panem waszym. I dam wam pasterzy według mego serca, aby was paśli rozsądnie i roztropnie”.

Ewangelia:                                                                                        Mt 13
„Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze”.

Rozważanie:
Jak nawrócić drugiego człowieka? Najlepsze jest nawracanie codzienne, którego on sam nie zauważy, nawet nie spostrzeże jak mądrzeje, szlachetnieje, jaśnieje. Może dopiero z perspektywy czasu zorientuje się, przekona się, co się stało. A może i nie.