Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Księga Wyjścia:                                                                             Wj 24
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy”.

Jeremiasz:                                                                                      Jr 7
Jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu.

Ewangelia:                                                                                      Mt 13
„A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast”.

Rozważanie:
Jak nawracać? Czym nawracać? Słowami? Tłumaczeniem? Wyjaśnianiem? Prostowaniem? Prośbą? Błaganiem? Grożeniem?
Najprościej nawraca się sobą. Słowa pomagają. Ale bez siebie, bez świadectwa swojego życia, bez własnego postępowania w miłości słowa są próżne.