Biblioteka


17. NIEDZIELA ZWYKŁA17. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Rodzaju:                                                                      Rdz 18
Na to Abraham: O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: Gdyby znalazło się tam dziesięciu? Odpowiedział Pan: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu.

Psalm:                                                                                        Ps 138
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Paweł:                                                                                        Kol 2
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę.

Ewangelia:                                                                                Łk 11
„Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów”.

Rozważanie:
Całe chrześcijaństwo – wszyscy księża, prałaci, biskupi, kardynałowie, z papieżem na czele; wszystko, co się w kościele odbywa: nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, Drogi Krzyżowe, nieszpory, Gorzkie żale, z Mszą świętą na czele; cały rok liturgiczny z Adwentem, Bożym Narodzeniem, Wielkim Postem, Wielkanocą, Zesłaniem Ducha Świętego; kościoły romańskie, gotyckie, renesansowe, barokowe, nowoczesne – to wszystko ma jeden cel: aby pomóc nam żyć w miłości.

Poezja:
Co ja właściwie czynię, tak cierpiąc, tak się ciesząc,
Tak życia niecierpliwy, ku pewnej śmierci spiesząc?
                                                               J. Tuwim, Właściwie