Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Wyjścia:                                                                           Wj 33
Mojżesz skłonił się aż do ziemi, mówiąc: „Jeśli łaskaw jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas”.

Jeremiasz:                                                                                    Jr 14
Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię.

Ewangelia:                                                                                    Mt 13
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego”.

Rozważanie:
Dobrze by było, gdyby wyszło takie zarządzenie, aby wszystkie zakony i zgromadzenia żeńskie i męskie, które mają w swoich regułach opiekę nad młodzieżą i dziećmi, przystąpiły do zakładania szkół. I to szkół na najwyższym poziomie. Pod grozą zakazania pobytu zgromadzenia na terenie danej diecezji.

Poezja:
Te smutki, te radości – cóż one im powiedzą?
O, Boże, Boże, Boże, ci ludzie nic nie wiedzą!
                                                           J. Tuwim, Właściwie