Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Wyjścia:                                                                        Wj 34
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem.

Jeremiasz:                                                                                 Jr 15
Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla całego kraju.

Ewangelia:                                                                                 Mt 13
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli”.

Rozważanie:
Niech Bogu będą dzięki za dobrych nauczycieli. Za dobre dyrekcje szkolne. Za to, że pracują na okrągło, nawet nie śpią po nocach, ażeby stanąć na wysokości zadania. Niech Bogu będą dzięki, że zdecydowali się być nauczycielami. Bo to najważniejsza praca. I najtrudniejsza.

Poezja:
Te smutki, te radości – zasępią czy ukoją?
O, Boże, Boże, Boże, ześlij mi łaskę swoją!
                                                      J. Tuwim, Właściwie