Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Wyjścia:                                                                           Wj 40
Obłok Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień.

Jeremiasz:                                                                                    Jr 18
Pan rzekł: „Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa”. „Czy nie mogę postąpić z wami jak ten garncarz?” – rzekł Pan.

Ewangelia:                                                                                     Mt 13
„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Rozważanie:
Szkołę buduje nie tylko dyrekcja i nauczyciele. Szkołę budują dorośli z dziećmi. Nauczyciele z uczniami i uczennicami oraz ich rodzicami. Wspólnie. Musi tej społeczności na tym zależeć, aby szkoła była piękna, aby była w niej dobra atmosfera.

Poezja:
I o co ja właściwie, o Panie, Ciebie proszę,
Gdy ku niebiosom Twoim stęsknione oczy wznoszę?
                                                                         J. Tuwim, Właściwie