Biblioteka


18. NIEDZIELA ZWYKŁA18. NIEDZIELA ZWYKŁA

Kohelet:                                                                                    Koh 1
Marność nad marnościami, wszystko marność.

Psalm:                                                                                       Ps 95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Paweł:                                                                                        Kol 3
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego.

Ewangelia:                                                                                 Łk 12
Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem”.

Rozważanie:
Są szkoły, które mają atmosferę najlepszego domu. Gdzie nauczyciele dają ze siebie wszystko, aby dziecko czuło się dobrze. Gdzie walczą o każde dziecko, zwłaszcza pokrzywdzone. Gdzie wykorzystują każdą chwilę, aby być razem z dziećmi. I to jest najważniejsze – być razem z dziećmi.

Poezja:
Modlę się, Boże, żarliwie,
Modlę się, Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
Za drżenie oczekujących.
                                J. Tuwim, Litania