Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Liczb:                                                                               Lb 12
Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi.

Jeremiasz:                                                                                  Jr 30
Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twe grzechy tak tobie uczyniłem.

Ewangelia:                                                                                  Mt 14
Na to odpowiedział Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.

Rozważanie:
Była zdolna dziewczyna o błyskotliwej inteligencji – wybitny talent – szła bez trudności przez całą szkołę, jak burza. Ale w wyższych klasach zaczęła pić. Teraz nanizuje koraliki do nausznic i bransolet. Nanizuje i pije.

Poezja:
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora.
                                  J. Tuwim, Litania