Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Liczb:                                                                             Lb 13
Na pustyni Pan przemówił do Mojżesza.

Jeremiasz:                                                                                 Jr 31
To mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie, weselcie się, głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud”.

Ewangelia:                                                                                 Mt 15
Kobieta kananejska wołała: „Ulituj się nade mną, Panie. Córka jest ciężko dręczona przez złego ducha.

Rozważanie:
Chłopiec – nie nazywajmy go – zaczął od „wąchania”. Potem przeszedł na tak zwane narkotyki lekkie, które – jak twierdził – nie szkodzą. Teraz zażywa narkotyki najsilniejsze i już wie, że nie jest w stanie przerwać. Rozsypuje się. Pożyje jeszcze rok, najwyżej dwa.

Poezja:
Za tych, co z miasta wracają
z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze.
                                      J. Tuwim, Litania