Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                   Pwt 6
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Habakuk:                                                                                       Ha 1
Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty? Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny niszczy uczciwszego od siebie?

Ewangelia:                                                                                     Mt 17
Jezus odrzekł: „O plemię niewierne i przewrotne, dopóki jeszcze mam być z wami; dopóki mam was cierpieć?”

Rozważanie:
Niektórzy mówią: „Starość się Panu Bogu nie udała”. Ale dożyć starości, to przeżyć całą gamę naszego człowieczeństwa. Dziecko jeszcze nie wie, czym jest życie. Nie wie jeszcze młody człowiek. Człowiek dojrzały sądzi, że będzie zawsze silny. Prawda człowiecza najwyraźniej ukazuje się w starości.

Poezja:
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski, przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle,
Tęsknoty, niepowodzenia,
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością.
                                            J. Tuwim, Litania