Biblioteka


19. NIEDZIELA ZWYKŁA19. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Mądrości:                                                                       Mdr 18
Noc wyzwolenia oznajmiono naszym ojcom. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych a zatraty wrogów. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary. I ustanowili zgodnie Boskie prawo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków.

Psalm:                                                                                         Ps 33
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Paweł:                                                                                         Hbr 11
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Ewangelia:                                                                                  Łk 12
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego pana, który z uczty weselnej powróci”.

Rozważanie:
Odwrotną stroną osobowości człowieka jest jego otoczenie. Otoczenie dziecka to przede wszystkim rodzice. Otoczenie młodego człowieka to przede wszystkim koledzy i koleżanki. Otoczenie dorosłego człowieka to przede wszystkim kontakty zawodowe. A stary człowiek nie ma otoczenia. Bo koledzy równolaty albo umarli, albo podobnie jak on są niesprawni i zamykają się w domu. A ci, którzy opiekują się starym człowiekiem – właśnie ci decydują, czy on jest samotny czy nie. To jest czas prawdy dla córek, synów, znajomych i młodszych przyjaciół.

Poezja:
Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.
                                         J. Tuwim, Modlitwa