Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (12 VIII)PONIEDZIAŁEK

Księga Powtórzonego Prawa:                                                 Pwt 10
Do Pana Boga należą niebiosa. Niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej.

Ezechiel:                                                                                      Ez 1
Widok tego, co było podobne do chwały Pana. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz.

Ewangelia:                                                                                  Mt 17
Przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.

Rozważanie:
Dożyć swojej starości, to dożyć swojej nieporadności, słabości, niewydolności. To podlegać rozmaitym dolegliwościom, cierpieniom – drobnym i większym, utrudnieniom. Gdy ciało już nie nadąża – nieposłuszne, niesprawne, zawadza, utrudnia. Gdy brakuje oddechu, sił, operatywności.
O tym wszystkim dziecko nie ma pojęcia. Młody człowiek nie zdaje sobie sprawy. Nawet nie wie o tym człowiek w sile wieku.

Poezja:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,
Jak z grzechów naszych, win przeklętych.
                                                      J. Tuwim, Modlitwa