Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Powtórzonego Prawa:                                               Pwt 31
Bądź mężny i mocny. Sam Pan pójdzie przed tobą. On będzie z tobą. Nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj.

Ezechiel:                                                                                   Ez 2
Nie opieraj się jak ten zbuntowany. Otwórz usta swoje. Nakarm się.

Ewangelia:                                                                                Mt 18
Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko i postawił je przed nimi.

Rozważanie:
Niezależnie od tego ile masz lat, trzeba się dostosować do swojego otoczenia. Być dziećmi, być młodzieżą, być ludźmi dojrzałymi, być ludźmi starymi. Cieszyć się tak jak oni, bawić się tak jak oni, cierpieć tak jak oni.

Poezja:
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
                                             J. Tuwim, Modlitwa