Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                   Pwt 34
Nie powstał więcej prorok podobny do Mojżesza, równy we wszystkich znakach i cudach, które poleci mu Pan czynić.

Ezechiel:                                                                                       Ez 9
Chwała Boga uniosła się znad cherubów do progu świątyni.

Ewangelia:                                                                                    Mt 18
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch”.

Rozważanie:
Mówić o wartościach chrześcijańskich jako różnych od wartości ogólnoludzkich jest nieporozumieniem. Przecież wszystkie wartości chrześcijańskie są wartościami ogólnoludzkimi. Tak jak wszystkie wartości ogólnoludzkie są wartościami chrześcijańskimi. Chrześcijanin nie ma być innym człowiekiem ani nadczłowiekiem, ani niepełnym człowiekiem. Chrześcijaństwo ma człowiekowi dopomóc, aby był człowiekiem.

Poezja:
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci.
                                          J. Tuwim, Modlitwa