Biblioteka


CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMPCZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Apokalipsa:                                                                                 Ap 11
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Psalm:                                                                                          Ps 45
Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Paweł:                                                                                          1 Kor 15
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

Ewangelia:                                                                                   Łk 7
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim”.

Rozważanie:
Usłyszałem w słuchawce telefonu: „Ja żadnej religii nie uznaję. Religia mnie ogranicza. Wybrałem ateizm, bo daje mi pełną wolność”.
Odpowiedziałem: „Gdy już mówimy o ograniczeniach, to proszę uwzględnić potworne siły destrukcyjne, które człowieka ograniczają. Jeżeli pan je puści na żywioł, to pana zmiotą. Zazdrość, nienawiść, chciwość, pazerność, interesowność, pycha. Jeżeli pan ich nie opanuje, to z pana zrobią zwierzę. Chrześcijaństwo pomaga panu zapanować nad złymi instynktami, rozwinąć pełnię człowieczeństwa, opierając się na miłości. Bo celem chrześcijaństwa jest człowiek i pełny jego rozwój”.

Poezja:
Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa,
Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz –
Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa –
Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi!
                                      J. A. Frasik, Modlitwa najcichsza