Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Jozue:                                                                                           Joz 24
Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście.

Ezechiel:                                                                                       Ez 16
Ty ze swojej strony wspomnisz na swoje postępowanie. I zawstydzisz się.

Ewangelia:                                                                                   Mt 19
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony”.

Rozważanie:
Każda żona ma podstawowy instynkt w sobie – tak się zachowywać, aby mąż mógł ją naprawdę kochać. Każdy mąż ma podstawowy instynkt w sobie – tak się zachowywać, aby żona mogła go naprawdę kochać.
Ale bywa, że ten instynkt ulega erozji, zanikowi. I potem dzieje się to, co się nazywa rozlatywaniem się małżeństwa.
Jaka rada? „Proszę postarać się o to, żeby mąż zakochał się w pani jeszcze raz”. „Proszę postarać się o to, żeby żona zakochała się w panu jeszcze raz”. To taka doraźna rada. A ma na celu odbudować podstawową intuicję, którą powinien mieć mąż i żona.

Poezja:
Pokornym gniewnej dumy przydaj,
Poucz nas, że pod słońcem Twoim
„Nie masz Greczyna ani Żyda”.
                                           J. Tuwim, Modlitwa