Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (19 VIII)PONIEDZIAŁEK

Księga Sędziów:                                                                            Sdz 2
Opuścili Boga swoich ojców i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich.

Ezechiel:                                                                                         Ez 24
Synu Człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie płacz.

Ewangelia:                                                                                      Mt 19
„Przyjdź i chodź za Mną”.

Rozważanie:
Później, gdy matka umrze, zostanie przychodzenie na grób. I żal, że się jej nie kochało. Kwiatki, znicze. I płacz aż do rozpaczy.

Poezja:
Niech się wypełni dobra wola
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły.
                                                  J. Tuwim, Modlitwa