Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Sędziów:                                                                         Sdz 10
Ukazał mu się anioł Pana i rzekł mu: „Pan jest z tobą”. Odpowiedział mu Gedeon: „Wybacz! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co nam się przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi?”

Ezechiel:                                                                                      Ez 28
Oto żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek. Nagromadziłeś złota i srebra w swych skarbcach. Pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku.

Ewangelia:                                                                                   Mt 19
„Oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”

Rozważanie:
Cierpienie należy do natury człowieka. Ale cierpienie nie może być twoją klęską. Choć tak bywa, gdy zachowasz się biernie. A naprawdę, cierpienie ma się stać obudzeniem, przejrzeniem, otworzeniem oczu. Powinno zmusić cię do nowego myślenia, do szukania wyjścia, do ratowania się. A więc do nowych pomysłów, na które byś nigdy nie wpadł, nie domyślił się, gdyby nie twoje cierpienie.

Poezja:
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość.
                                              J. Tuwim, Modlitwa