Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Sędziów:                                                                       Sdz 9
Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: „Króluj nad nami”. Odpowiedziała oliwka: „Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami?”

Ezechiel:                                                                                    Ez 34
Tak mówi Pan Bóg: Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście.

Ewangelia:                                                                                Mt 26
„Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy»”.

Rozważanie:
Cierpienie należy do natury narodu. Każdy naród cierpi. Gnębią go choroby, takie jak alkoholizm, narkomania, bandytyzm, bezrobocie, trudna sytuacja szkolnictwa, ludzi starych – bo niskie emerytury, bo opieka zdrowotna niedostateczna, bo nieporadnie funkcjonujący system ubezpieczeniowy.
Bylibyśmy skazani na klęskę, gdybyśmy się biernie zachowali. Ale przecież nie można patrzeć z założonymi rękami. Trzeba mieć pomysły, wyobraźnię, podejmować inicjatywy, środki, aby uratować naród od zniszczenia.

Poezja:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.
                                            J. Tuwim, Modlitwa