Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Sędziów:                                                                         Sdz 11
Duch Pana był nad Jeftem.

Ezechiel:                                                                                      Ez 36
Zbiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy. I dam wam serce nowe i ducha nowego.

Ewangelia:                                                                                  Mt 22
„Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Rozważanie:
My wciąż odbijamy się jakby w dwóch taflach jeziora – czarnego i białego: zła i dobra. My wciąż się sobie ukazujemy w czarnym odbiciu zła i białym odbiciu dobra. My wciąż się na przemian widzimy to tu, to tam.

Poezja:
Niech więcej Twego brzmi imienia
W uczynkach ludzi niż w ich pieśni.
                                                  J. Tuwim, Modlitwa