Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Księga Rut:                                                                                    Rt 1
Odpowiedziała Rut: „Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”.

Ezechiel:                                                                                         Ez 37
Spoczęła na mnie ręka Pana. I postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. Wtedy rzekł do mnie: „Prorokuj nad tymi kośćmi”. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła. I duch wstąpił w nich, a ożyli.

Ewangelia:                                                                                      Mt 22
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

Rozważanie:
Nie uważaj siebie za lepszego chrześcijanina, który więcej wie, lepiej rozumie Ewangelię, który zdaje sobie sprawę z tego, o co w niej chodzi. Może i tak jest. Ale to nie znaczy, że ten drugi nic nie wie. On też wie swoje. I ma swoje powody, że jest chrześcijaninem.

Poezja:
Głupcom odejmij dar marzenia,
A sny szlachetnych ucieleśnij.
                                        J. Tuwim, Modlitwa