Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (26 VIII)
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJPONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                   1 Tes 1
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach.

Paweł:                                                                                    2 Tes 1
Chlubimy się wami, z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie.

Ewangelia:                                                                             Mt 23
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami”.

Rozważanie:
Skąd wziąć pokój, skoro w nas tyle niepokoju? Skąd wziąć miłość, skoro w nas tyle pogardy? Skąd wziąć radość, skoro w nas tyle smutku?

Poezja:
Pokaż się! Dopełznę
Przez ten bezmiar ziemi,
Trawy się czepiając,
Wiatru i kamieni.
                      J. Tuwim, Pokaż się z daleka