Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                         1 Tes 2
Każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.

Paweł:                                                                                          2 Tes 3
Nakazujemy wam, bracia, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście od nas.

Ewangelia:                                                                                  Mt 23
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, bo podobni jesteście do grobów pobielanych”.

Rozważanie:
Nasz pacierz wieczorny i ranny, różaniec i wszystkie inne modlitwy, ze Mszą świętą na czele to nie instytucje same w sobie i dla siebie. One mają promieniować na całe życie. I stworzyć klimat modlitewny, to znaczy – świadomość obecności Bożej.

Poezja:
Tak dopełza żołnierz
Do figury świętej…
Za żołnierzem – ciurkiem
Krwawy strumyk kręty…
                                J. Tuwim, Pokaż się z daleka