Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                     1 Tes 4
Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was sam naucza, byście się wzajemnie miłowali.

Paweł:                                                                                     1 Kor 1
Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem.

Ewangelia:                                                                             Mt 25
„Ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć”.

Rozważanie:
A musisz przyznać, że gdyś porwał się za tym pomysłem, który wpadł ci do głowy, gdyś zaczął go rozwijać, opracowywać, wdrażać, wprowadzać w akcję, to może dlatego dorosłeś do tej wielkości, którą masz. I w tamtym momencie ważyły się losy twojego życia, twojego człowieczeństwa.