Biblioteka


22. NIEDZIELA ZWYKŁA22. NIEDZIELA ZWYKŁA

Syracydes:                                                                                    Syr 3
Z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.

Psalm:                                                                                            Ps 68
Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Paweł:                                                                                            Hbr 12
Wy przystąpiliście do Kościoła pierworodnych, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa Chrystusa.

Ewangelia:                                                                                    Łk 14
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca”.

Rozważanie:
Czy można do końca Boga zrozumieć, pojąć, objąć, ogarnąć? To na pewno niemożliwe. On jest jak morze – a my jesteśmy jak kropla wody. On jest jak słońce – a my jesteśmy jak promień słońca. On jest jak dąb – a my jesteśmy jak jeden listek.
Ale przecież kropla wody jakoś rozumie morze, promień słońca – słońce, listek – drzewo.

Poezja:
Wśród złych moich uczynków, jak wśród traw ospałych,
Płynie Twój strumień, Panie,
Porusza moje ziemie, otwiera moje skały,
Twarde, znieruchomiałe.
                                      J. Liebert, Natchnienie bolesne