Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (2 IX)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                       1 Tes 4
Co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.

Paweł:                                                                                       1 Kor 2
Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem nie znać niczego jak tylko Jezusa Chrystusa.

Ewangelia:                                                                                Łk 4
„Duch Pański spoczywa na Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”.

Rozważanie:
Są kręgi miłości, bliskości, braterstwa. Nie każdego kochamy jednakową miłością. A nawet możemy powiedzieć, że każdego kochamy inaczej. Bo też nie ma dwóch jednakowych ludzi. Ale spośród wszystkich, których spotykamy w życiu, jest krąg ludzi, których nazywamy przyjaciółmi.

Poezja:
Pozwól za tym strumieniem i miodu, i mleka
Ludziom wejść na nie.
O człowieka, o miłość człowieka
Modlę się, Panie.
                                            J. Liebert, Natchnienie bolesne