Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                        1 Tes 5
Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.

Paweł:                                                                                        1 Kor 2
Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, a głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości.

Ewangelia:                                                                                 Łk 4
„Cóż to za słowa? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą”.

Rozważanie:
Każda klasa ma swoje oblicze. Ma swoją osobowość, wrażliwość, swój charakter, temperament, swoje odczuwanie. W każdej klasie są wybitne jednostki, które stanowią siłę wiodącą, które potrafią pociągnąć resztę, zdominować całość, wywrzeć piętno. To są silne indywidualności – dobre albo złe. A potem się mówi o klasie, że jest dobra albo zła, do której się idzie z radością albo do której niektórzy nauczyciele boją się wejść.