Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                     Kol 26
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę, będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji.

Paweł:                                                                                     1 Kor 6
Mówię, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi?

Ewangelia:                                                                              Łk 6
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami.

Rozważanie:
Trzeba, byśmy byli jak dzieci. Umieli się dziwić jak one, tak jak one odkrywać, tak jak one zastanawiać się od nowa, od początku. Żebyśmy nie przyzwyczajali się do swoich powiedzeń. Żebyśmy nie posługiwali się starymi dowcipami, opiniami, stanowiskami – jak starymi kliszami. Żebyśmy nie gasili w sobie zachwytu i zaciekawienia.