Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                           Kol 3
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus.

Paweł:                                                                                          1 Kor 7
Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica. Jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy.

Ewangelia:                                                                                   Łk 6
„Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą z powodu Syna Człowieczego”.

Rozważanie:
Główną cechą polityka jest dalekomyślność – czyli wybieganie myślą do przodu. Nawet do dalekiego przodu, nawet do bardzo dalekiego przodu. To może być odległość tygodni, miesięcy, roku, lat. To znaczy, trzeba mieć świadomość, że działanie obecne będzie miało skutki nie w tej chwili, tylko potem. Że może być niezrozumiałe dla wielu, którzy to słyszą, którzy na to patrzą. Ale czasem nawet nie wolno im tego wyjaśniać. Bo wyjaśnianie mogłoby nawet zaszkodzić sprawie.
Politykiem powinien być nie tylko minister, parlamentarzysta, ale również ojciec i matka, ale również nauczyciel, wychowawca.