Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                       1 Tm 6
Nakazuję w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, ażebyś zachował przykazanie nieskalane.

Paweł:                                                                                       1 Kor 15
Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze.

Ewangelia:                                                                                Łk 8
„Siewca wyszedł siać ziarno. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci”.

Rozważanie:
Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym – czy informatycznym. Informacjami jest przeładowane nasze życie. Zalewają nas one poprzez gazety, telewizor, radio, Internet. I zdaje się, że jesteśmy mądrzy, bo dużo wiemy, bo o wielu rzeczach się dowiedzieliśmy. A jednym z ważnych źródeł mądrości jest rozmowa. Tu często rodzą się inicjatywy, pomysły, rozwiązania. Gdy musisz zająć stanowisko, opowiedzieć się, zadecydować.
Przebija ją jedynie myślenie w ciszy. Namysł, rozważanie, zastanawianie się, rozwiązywanie w myślach problemów.