Biblioteka


SOBOTA



SOBOTA

Zachariasz:                                                                                 Za 2
Liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego.

Kohelet:                                                                                       Koh 11
Ciesz się młodzieńcze w młodości swojej. A serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg.

Ewangelia:                                                                                   Łk 9
Oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Rozważanie:
Gdy potrafisz odebrać przypowieść, gdy zrobi na tobie wrażenie, gdy zabłyśnie jak gwiazda, gdy olśni cię nieprawdopodobnym pięknem i głębią jak zaczarowana studnia – żebyś nie powiedział: „Mam. Znalazłem” – jak diament, który można przechować w skarbcu; jak kwiat, który można zasuszyć. Żebyś nie powiedział: „Zrozumiałem. Na całe życie”. I nie uznał, żeś „zaliczył” kolejną przypowieść i możesz zabierać się do następnej.
Mylisz się.