Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (30 IX)PONIEDZIAŁEK

Zachariasz:                                                                        Za 8
Tak mówi Pan Zastępów: Oto wyzwolę lud mój.

Hiob:                                                                                    Hi 1
Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.

Ewangelia:                                                                          Łk 9
Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.

Rozważanie:
Jeżeli ktoś mówi: „Należy czytać Pismo Święte”, to wolno tak mówić, ale z pewnym zastrzeżeniem. Bo czytanie Pisma Świętego nie może przypominać czytania gazety albo książki historycznej. Tylko jest to zawsze czytanie poezji. A więc powolutku. Tylko kawałeczek. Może nawet tylko jedno zdanie.

Poezja:
I od balkonu do balkonu,
w wąskiej uliczce, w głębi, na dnie,
pod grozą złego nieboskłonu
pająk i slogan są ostatnie.
                  K.I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich