Biblioteka


WTOREK
WTOREK

Zachariasz:                                                                          Za 8
Pójdziemy zjednać przychylność Pana Zastępów i ja idę także.

Hiob:                                                                                      Hi 3
Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień.

Ewangelia:                                                                            Łk 9
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.

Rozważanie:
Znakomitą formą czytania Pisma Świętego jest uczestniczenie w codziennej Mszy świętej. Albo przynajmniej w niedzielnej. Już sam kościół, już sama liturgia chroni nas, abyśmy nie odebrali tego tekstu jak informację. Już sama Msza święta sugeruje, że chodzi tutaj o tekst religijny, a więc literacki, który ma na celu przeżywanie, a nie informowanie.

Poezja:
Ach, ukryć się tu w ciemnej sieni
z dala od rynku, gdzie tak nudno,
kędy przechodnie przerażeni
pytają się, co będzie jutro.
        K.I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich