Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Nehemiasz:                                                                                  Ne 2
„Proszę, abyś mnie posłał do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował”.

Hiob:                                                                                              Hi 9
„Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę”.

Ewangelia:                                                                                    Łk 9
„Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.

Rozważanie:
Słowo Boże to nie tylko to, które słyszymy w kościele. To nie tylko Pismo Święte. Ale każde dobre słowo, każde mądre słowo. Może być wypowiedziane zarówno przez księdza, jak filmowca, wykładowcę, powieściopisarza, naukowca, poetę, ojca, matkę, dziecko. To może być słowo radosne, twórcze, bolesne, trudne do przyjęcia, do uwierzenia – ale niosące nam prawdę.

Poezja:
Z trwogą spogląda w niebo karzeł,
co nuty sprzedaje nad rzeką.
I w tłumach ciągle te dwie twarze:
oszusta i potępionego.
                   K.I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich