Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Nehemiasz:                                                                                   Ne 8
Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga. A cały lud, podnosząc ręce, wykrzyknął: Amen! Amen!

Hiob:                                                                                               Hi 19
Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem na skale je wyryć na wieki?

Ewangelia:                                                                                     Łk 10
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch.

Rozważanie:
Są słowa nieludzkie, nie Boże, złe. Które poniżają, upokarzają, przygnębiają. Które chcą zdenerwować, wyprowadzić z równowagi, sprowokować. Są słowa fałszu, pokusy, które okłamują, dezinformują, gorszą, demoralizują. I one nie rosną na osobnym polu. Ale są zmieszane ze słowami Bożymi, dobrymi świętymi – jak pszenica z kąkolem.