Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Baruch:                                                                                         Ba 1
Panu Bogu naszemu należy się sprawiedliwość. Nam zaś zawstydzenie. Ponieważ nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał.

Hiob:                                                                                              Hi 38
Jam mały. Cóż Ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej. Drugi raz niczego nie dodam.

Ewangelia:                                                                                    Łk 10
Jezus powiedział: „Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam”.

Rozważanie:
Z każdego złego słowa można zbudować dobro – zamiast się gorszyć. A nawet gdy się zgorszysz, gdy ulegniesz, gdy dasz się oszukać raz i drugi, to gdy się opamiętasz, staniesz się ostrożniejszy i po raz trzeci nie dasz się wyprowadzić z nerwów, nie dopuścisz do tego, poznasz mechanizm zła, wyhamujesz lawinę wściekłości, która już cię zmiotła raz i drugi, nie ulegniesz panice, która cię zepchnęła.