Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (7 X)PONIEDZIAŁEK

Jonasz:                                                                                   Jon 1
Jonasz wstał, aby uciec przed Panem.

Paweł:                                                                                     Ga 1
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Ewangelia:                                                                              Łk 10
On, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”

Rozważanie:
Pismo Święte to dzieło literackie. To bardzo ważne stwierdzenie, bo nieporozumień na tym tle było bardzo dużo przez stulecia, a nawet przez całe dwa tysiące lat. Tak często uważano Pismo Święte za księgę, która niesie informację o świecie i jego historii. A tymczasem tekst o stworzeniu świata jest przypowieścią, a nie informacją. Podobnie tekst o Adamie i Ewie, o potopie czy Sodomie i Gomorze. Tekstem poetyckim są nie tylko psalmy, ale Pieśń nad Pieśniami. Literaturą są tak zwane Księgi Historyczne Pisma Świętego. A więc nie są historią, tylko wciąż tekstem literackim. Ich celem nie informowanie nas o świecie czy jego historii, ale nasze zbawienie. Czyli pomoc, aby nas uczynić dobrymi i świętymi.

Poezja:
Amorkom żal polskiego serca,
uliczka nad Sekwaną skręca,
skręci za parę chwil –
             K.I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich