Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Jonasz:                                                                                           Jon 4
Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się.

Paweł:                                                                                             Ga 2
Mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych.

Ewangelia:                                                                                     Łk 11
„Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Rozważanie:
Jeżeli powtarzasz pacierz dlatego, że w którymś momencie połapałeś się, że o czymś innym myślisz, i zaczynasz od początku, bojąc się, by Pan Bóg cię nie skarał – to już jest dewocja, w złym tego słowa znaczeniu. Bo to jest tak, jakbyś negował miłość Boga ku tobie. Który jest wyrozumiały i wie, że jesteś zmęczony i mogłeś stracić uwagę podczas odmawiania pacierza.