Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Joel:                                                                                                  Jl 1
Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego.

Paweł:                                                                                               Ga 3
Napisane jest: „Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie”.

Ewangelia:                                                                                        Łk 11
„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”.

Rozważanie:
Narzeka się, że nasze prawo dziurawe jest jak ser szwajcarski. I tak to jakoś jest. Bo napotykamy na wywiady w gazecie, ze zdjęciem – przystojny pan zwierza się, że do pierwszego miliona doszedł nie całkiem uczciwą drogą. Ale zapewnia nas, że wszystkie następne miliony już były zapracowane uczciwie.
Ale przecież my jesteśmy twórcami prawa obyczajowego, środowiskowego, prawa uczciwości osobistej. Przecież nie chodzi o to tylko, co jest napisane. Nie chodzi o strach przed policjantem czy więzieniem. Chodzi o prawo niepisane, które jest najważniejsze, które tworzy jednostka, które tworzy społeczeństwo i które tworzy naród.