Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (14 X)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                            Rz 1
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa.

Paweł:                                                                                            Ga 4
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Ewangelia:                                                                                     Łk 11
„Jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Rozważanie:
Nie pchajmy się w śmierć. Bądźmy roztropni. Chciejmy żyć, rozwijać się, być twórczymi, służyć, dawać, cieszyć się. Gdy cię zaczepia grupa prowokatorów, czekających na twoją ostrą reakcję, aby się na ciebie rzucić i zdemolować cię, nie narażaj się – przemilcz, odejdź, a nawet w razie czego uciekaj.

Poezja:
Strumienie łaski przez wiotkie palce
                                               Przelewasz –
– Samaś jest Łaską, Światłem i Wonią,
                                                   I Śpiewem!
                                                 L. Westwalewiczówna (siostra Nulla), Psalm
                                                             o Matce Boskiej – Łask Pośredniczce