Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                                 Rz 1
Nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego.

Paweł:                                                                                                 Ga 5
Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Ewangelia:                                                                                         Łk 11
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad.

Rozważanie:
Postawa półinteligenta to postawa stacjonarna – w przeciwieństwie do dynamicznej. Postawa zachowawcza – w przeciwieństwie do otwartej. Postawa stabilizacji – w przeciwieństwie do postawy „w drodze”. Czepianie się szczegółów – w przeciwieństwie do wynoszenia na pierwszy plan problemów zasadniczych, istotnych i pilne strzeżenie, by nie zostały stamtąd zepchnięte. Postawa półinteligenta to nieustępliwość w dyskusji. To niewysłuchiwanie racji partnera, tylko przekonanie, że się wszystko wie lepiej, tylko upieranie się przy swojej argumentacji.
Mentalność półinteligenta to również mentalność bigota i mentalność dewotki.

Poezja:
Tumie strzelisty, Świętego Świętych
                                                Mieszkanie –
Witrażu, tęczą grający w słońcu
                                           Zaraniem – –
                                                  L. Westwalewiczówna (siostra Nulla), Psalm 
                                                              o Matce Boskiej – Łask Pośredniczce