Biblioteka


29. NIEDZIELA ZWYKŁA29. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Wyjścia:                                                                      Wj 17
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę.

Psalm:                                                                                       Ps 121
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Paweł:                                                                                       2 Tm 3
Najdroższy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono. Bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie.

Ewangelia:                                                                               Łk 18
Jezus opowiedział uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać.

Rozważanie:
Masz się realizować w swoim mieście, miasteczku, wsi. W swojej rodzinie i w swoim zawodzie. Rozwijać swoją osobowość, dojrzewać do pełni swojego człowieczeństwa. Ale nie możesz zapominać, że rodzina w dalszym znaczeniu to naród i ludzkość, a twoje miejsce na ziemi to cały świat.

Poezja:
Tak wzrastamy, idziemy przez czas i kochanie.
Bogu nie dowierzamy, ludzie kłamią nam.
Jeszcze rok, jeszcze życie, a co pozostanie,
kiedy u blasku przystaniemy bram?
                                                    K.K. Baczyński, Modlitwa II