Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                           Rz 6
Albowiem grzech nie powinien nad wami panować.

Paweł:                                                                                           Ef 3
Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa.

Ewangelia:                                                                                   Łk 12
„Wy bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Rozważanie:
Małżeństwo to szczególne nawiedzenie Boga. To Bóg, który w szczególny sposób zamieszka w człowieku. A wtedy on potrafi zobaczyć w drugim piękno, mądrość, urok, którego nikt inny nie zobaczył. Tak się nim zachwyci, że porzuci ojca i matkę, dom rodzinny i odejdzie z nim na całe życie.

Poezja:
O spłyń, aniołem spłyń i od konania
z myślą od głowy odciętą przez bat
oczyść. I przywróć nam moc pokochania,
sosnowy, prosty dom i potok żywych lat.
                                                     K.K. Baczyński, Modlitwa II