Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                          Rz 6
Zapłatą za grzech jest śmierć. A łaska przez Boga dana to życie wieczne.

Paweł:                                                                                           Ef 3
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi.

Ewangelia:                                                                                   Łk 12
„Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?”

Rozważanie:
Dom rodzinny ma być niebem na ziemi. Żeby żona na męża patrzyła z miłością i szczęściem. Żeby mąż na żonę patrzył z miłością i szczęściem. Żeby się sobą nie znudzili. Żeby bez końca odkrywali nowe płaszczyzny, nowe głębie, nowe warstwy osobowości. I żyli w coraz większym zachwycie.

Poezja:
O ziemio, ziemio moja, powróć w nasze serca
czystym imieniem, rozwiąż skamieniały czas.
Od ciał zabitych, ciał morderców,
od trwogi nocnej oczyść nas.
                                            K.K. Baczyński, Modlitwa II