Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                               Rz 8
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha, do tego, czego chce Duch.

Paweł:                                                                                                Ef 4
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

Ewangelia:                                                                                        Łk 13
„Oto już trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję”.

Rozważanie:
Nie bój się wystrzelić protestem. Nie bój się odrzucić z obrzydzeniem, gdy zbliży się do ciebie a nawet dotknie cię zło. Wtedy ten protest nazywa się twoją mądrością, czystością, prawością.