Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                            Rz 8
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani to co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga.

Paweł:                                                                                            Ef 6
W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Ewangelia:                                                                                    Łk 13
„Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani”.

Rozważanie:
Prośmy Boga, aby przestawił nasze myślenie z wojskowego na cywilne. Aby przestawił nasze bohaterstwo z żołnierskiego na cywilne. Naszą strategię – z wojennej na cywilną.